vnsr威尼斯城官网登入-www.1366.com-威尼斯网站网址注册
  |     
 
    威尼斯登录网站平台 www.1366.com  
 
 
  给水用PE管材、管件
 
  给水用PE热熔对接管件
 
 
 
 
 
  给水用PE(R-R)承插活套式管件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  给水用PE活接管件
 
 
 
 
 
 
 
 
www.7893.com
 
产品介绍
给水用 PE(R-R) 承插活套式管件www.7893.com

◎ 丝孔盲板

◎ 盲板
 

公称外径

D

φ -n

250

350

22-12

200

295

22-8

160

240

22-8

110

180

18-8

 
威尼斯登录网站平台
威尼斯网站网址注册
vnsr威尼斯城官网登入